DAV Welding OÜ tegeleb metalltoodete valmistamisega Pärnu maakonnas Paikusel asuvas tootmistehases, kus on tootmispinda ca 2000 m².

Toodame nii väikeseid detaile kui ka suuri masinaehitus- ja ehituskonstruktsioone. Vajadusel valmistame prototüüpe ning aitame kliendil tooteid disainida. Soovime olla paindlikud ja läbi selle üritame leida kliendile sobivaid lahendusi ning parima tarneaja.

Ettevõtte tegutseb alates aastast 2015.

Meie sertifikaadid:

Projekt „DAV Welding OÜ digipöörde projekt” sai toetust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest

Projekti Eesmärk ja Tulemus

Projekti tulemusel suurendatakse DAV Welding OÜ tootmise digitaliseeritust ning suurendatakse seeläbi ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta. Projekti raames soetab DAV Welding OÜ uue torulaserlõikuspingi ja keevitusroboti.

Projekti Lühikokkuvõte

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte lisandväärtust läbi digitaliseerimise- ja automatiseerimise meetmete rakendamise. Projekti tulemusena võetakse kasutusele uus torulaserlõikuspink ja keevitusrobot, mille abil kasvab tootmismaht ca 40%.

Uus torulaserlõikuspink on ettevõttes innovaatiline lahendus, mis eemaldab vajaduse ning sõltuvuse kliendi poolt tarnitavate toodete järele. Koos torulaserlõikuspingiga soetatakse automaatlaadimissüsteem, mis on integreeritav riist- ja tarkvaraliselt. Automatlaadimissüsteem võimaldab torude pikkuste automaatset mõõtmist ning omab automaatset tühjenduslauda, mis võimaldab valmisdetailide automaatset eemaldamist pingist. Torulaserlõikuspingiga on integreeritud nesting tarkvara, mille abil on võimalik automaatselt koostada lõikeprogramme, mis kombineerib automaatselt erinevaid töökäske, et materjali- ja ajakulu oleks minimaalne.

Uus keevitusrobot vähendab tööjõuvajadust, ühtlustab toodangu kvaliteeti ning kasvatab tootmismahtu. Uus keevitusrobot on ettevõttes innovatiivne, kuna hetkel kasutatakse ainult käsikeevitust. Keevitusrobotiga soetatakse tarkvarad, mis on omavahel integreeritud ja võimaldavad suhtlust keevitusroboti ja roboti kontrolleri vahel, andmevahetust, seadme konfigureerimist ja kaughaldamist. Keevitusrobotiga on integreeritud tugisüsteemi tarkvara, mis jälgib robotit reaalajas ja vähendab seisakutele kuluvat aega automaatsete teavituste näol.

Toetuse summa: 300 000€